คำอธิบาย

Used by Olympians, Pro Athletes and fitness fanatics worldwide, TRX Pro 4 System is our most advanced and versatile Suspension Trainer ever, built for those who enjoy challenging body weight workouts. Features adjustable foot cradles, upgraded webbing and Microban-treated antimicrobial, textured rubber handles.

The TRX Pro includes: TRX® Pro Suspension Trainer, TRX 8-week workout program, 5 body-part specific video workouts, one total body workout and two bonus workout videos, TRX Door Anchor, TRX Suspension Xtender, TRX Pro Wrist Band and TRX Mesh Carry Bag.

Workout anywhere — home or outdoors — with these included anchors and accessories:

TRX PRO 4 SUSPENSION TRAINER
FREE ONE-YEAR APP SUBSCRIPTION
ADJUSTABLE FOOT CRADLES
BUILT-IN MICROBAN ANTIMICROBIAL RUBBER HANDLES
THEFT-RESISTANT CARABINER
INDUSTRIAL-GRADE REINFORCEMENT STITCHING
BARREL LOCK ADJUSTERS
SUSPENSION ANCHOR
DOOR ANCHOR
TRX XTENDER

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์


เฉพาะลูกค้าที่เข้าสู่ระบบ และเคยซื้อสินค้าชิ้นนี้แล้วเท่านั้น ที่เขียนบทวิจารณ์ได้