สาขา/Branch

ร้าน BananaRun ทั้ง 7 สาขา


BananaRun สวนลุม

หลังสวนลุมฯ ถนนสารสิน

แผนที่ http://bit.ly/2IJ1IEv
โทร 095-467-0880
*มีรองเท้าวิ่งจำหน่าย เฉพาะสาขานี้

เวลาทำการ

Monday 9:00AM–7:00PM

Tuesday 9:00AM–7:00PM

Wednesday 9:00AM–7:00PM

Thursday 9:00AM–7:00PM

Friday   9:00AM–7:00PM

Saturday 8:00AM–6:00PM

Sunday  8:00AM–6:00PM

Holiday 8:00AM–6:00PM


BananaRun Mega Bangna

ชั้น2 บูธหน้าร้าน Studio7 (iStudio)
โทร 095-762-5323

เวลาทำการ

Monday 10:00AM–10:00PM

Tuesday 10:00AM–10:00PM

Wednesday 10:00AM–10:00PM

Thursday 10:00AM–10:00PM

Friday   10:00AM–10:00PM

Saturday 10:00AM–10:00PM

Sunday  10:00AM–10:00PM

Holiday 10:00AM–10:00PM


BananaRun  Mega Bangna

ชั้น 2 หน้าร้าน Boardriders
โทร. 095-754-0979

เวลาทำการ

Monday 10:00AM–10:00PM

Tuesday 10:00AM–10:00PM

Wednesday 10:00AM–10:00PM

Thursday 10:00AM–10:00PM

Friday   10:00AM–10:00PM

Saturday 10:00AM–10:00PM

Sunday  10:00AM–10:00PM

Holiday 10:00AM–10:00PM


BananaRun Central Ladprao

ชั้น 3 ข้างบันไดเลื่อน หน้า Studio7
โทร. 098-989-0198

เวลาทำการ

Monday 10:00AM–10:00PM

Tuesday 10:00AM–10:00PM

Wednesday 10:00AM–10:00PM

Thursday 10:00AM–10:00PM

Friday   10:00AM–10:00PM

Saturday 10:00AM–10:00PM

Sunday  10:00AM–10:00PM

Holiday 10:00AM–10:00PM


BananaRun Central Pinklao

ชั้น 2 หน้าร้าน Converse

โทร. 098-905-0997

เวลาทำการ

Monday 10:30AM–9:30PM

Tuesday 10:30AM–9:30PM

Wednesday 10:30AM–9:30PM

Thursday 10:30AM–9:30PM

Friday 10:30AM–10:00PM

Saturday 10:00AM–10:00PM

Sunday  10:00AM–9:30PM

Holiday 10:00AM–10:00PM


BananaRun Central Westgate

ชั้น3 บูธหน้า MK Restaurant
โทร. 095-557-1240

เวลาทำการ

Monday 10:00AM–9:00PM

Tuesday 10:00AM–9:00PM

Wednesday 10:00AM–9:00PM

Thursday 10:00AM–9:00PM

Friday   10:00AM–10:00PM

Saturday 10:00AM–10:00PM

Sunday  10:00AM–10:00PM

Holiday 10:00AM–10:00PM


Garmin ChiangMai

ถ.นิมมานเหมินทร์ 12 ในโครงการ Kantary Terrace
โทร 065-236-1499

เวลาทำการ

Monday 9:00AM–9:00PM

Tuesday 9:00AM–9:00PM

Wednesday 9:00AM–9:00PM

Thursday 9:00AM–9:00PM

Friday 9:00AM–9:00PM

Saturday 9:00AM–9:00PM

Sunday 9:00AM–9:00PM

Holiday 9:00AM–9:00PM


BananaRun Siam Paragon

ชั้น 2 Sport Mall
โทร 061-461-9000

เวลาทำการ

Monday 10:00AM–10:00PM

Tuesday 10:00AM–10:00PM

Wednesday 10:00AM–10:00PM

Thursday 10:00AM–10:00PM

Friday 10:00AM–10:00PM

Saturday 10:00AM–10:00PM

Sunday 10:00AM–10:00PM

Holiday 10:00AM–10:00PM