สาขา/Branch

ร้าน BananaRun ทั้ง 9 สาขา


BananaRun สวนลุม

หลังสวนลุมฯ ถนนสารสิน 

แผนที่ http://bit.ly/2IJ1IEv
โทร 095-467-0880
*มีรองเท้าวิ่งจำหน่าย เฉพาะสาขานี้

เวลาทำการ

Monday 11AM–9PM

Tuesday 11AM–9PM

Wednesday 11AM–9PM

Thursday 11AM–9PM

Friday   11AM–9PM

Saturday 8AM–6PM

Sunday  8AM–6PM

Holiday 8AM–6PM


BananaRun Mega Bangna

ชั้น2 บูธหน้าร้าน Studio7 (iStudio)
โทร 095-762-5323

เวลาทำการ

Monday 10AM–10PM

Tuesday 10AM–10PM

Wednesday 10AM–10PM

Thursday 10AM–10PM

Friday   10AM–10PM

Saturday 10AM–10PM

Sunday  10AM–10PM

Holiday 10AM–10PM


BananaRun  Mega Bangna

ชั้น 2 หน้าร้าน Asics
โทร. 095-754-0979

เวลาทำการ

Monday 10AM–10PM

Tuesday 10AM–10PM

Wednesday 10AM–10PM

Thursday 10AM–10PM

Friday   10AM–10PM

Saturday 10AM–10PM

Sunday  10AM–10PM

Holiday 10AM–10PM


BananaRun Central Ladprao

ชั้น2 บูธหน้าร้าน Adidas
โทร. 098-989-0198

เวลาทำการ

Monday 10AM–10PM

Tuesday 10AM–10PM

Wednesday 10AM–10PM

Thursday 10AM–10PM

Friday   10AM–10PM

Saturday 10AM–10PM

Sunday  10AM–10PM

Holiday 10AM–10PMBananaRun Central Rama 2

ชั้น2 บูธหน้าร้าน Swensen
โทร. 093-113-0333

เวลาทำการ

Monday 11AM–9:30PM

Tuesday 11AM–9:30PM

Wednesday 11AM–9:30PM

Thursday 11AM–9:30PM

Friday 11AM–10PM

Saturday 10AM–10PM

Sunday  10AM–9:30PM

Holiday 10AM–10PM


BananaRun Central Pinklao

ชั้น 2 หน้า ร้าน Converse

โทร. 098-905-0997

เวลาทำการ

Monday 10:30AM–9:30PM

Tuesday 10:30AM–9:30PM

Wednesday 10:30AM–9:30PM

Thursday 10:30AM–9:30PM

Friday 10:30AM–10PM

Saturday 10AM–10PM

Sunday  10AM–9:30PM

Holiday 10AM–10PM


BิananaRun Central Rama 9

ชั้น 4 หน้าร้าน PowerBuy

โทร. 098-905-9975

เวลาทำการ

Monday 10AM–10PM

Tuesday 10AM–10PM

Wednesday 10AM–10PM

Thursday 10AM–10PM

Friday   10AM–10PM

Saturday 10AM–10PM

Sunday  10AM–10PM

Holiday 10AM–10PM


BิananaRun Central Westgate

ชั้น3 บูธหน้า MK Restaurant
โทร. 095-557-1240

เวลาทำการ

Monday 10AM–9PM

Tuesday 10AM–9PM

Wednesday 10AM–9PM

Thursday 10AM–9PM

Friday   10AM–10PM

Saturday 10AM–10PM

Sunday  10AM–10PM

Holiday 10AM–10PMBิananaRun จตุจักร

ใน Metro Mall สถานี MRT สวนจตุจักร
โทร 080-285-9589